Vinatech

Công trình Bệnh viện Đa khoa 700 giường tỉnh Ninh Bình

23/11/2021

Dự án: Bệnh viện Đa khoa 700 giường tỉnh Ninh Bình

 

 

Hạng mục: Cung cấp thiết bị và lắp đặt hoàn chỉnh Hệ thống khí y tế trung tâm và Hệ thống xử lý không khí

Địa điểm thực hiện:  Bệnh viện Đa khoa 700 giường tỉnh Ninh Bình – Đường Tuệ Tĩnh, phường Nam Thành, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình.

TOP