Vinatech

Cung cấp thiết bị cho Bệnh viện 30-4/Bộ Công an

24/11/2021
  • Gói thầu mua sắm thiết bị, vật tư y tế số 04: Cung cấp, lắp đặt các thiết bị phụ trợ, vật tư tiêu hao
  • Địa điểm thực hiện: Bệnh viện 30-4/Bộ Công an – Số 09 Sư Vạn Hạnh, Phường 9, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
  • Chủ đầu tư: Bệnh viện 30-4/Bộ Công an
TOP