Vinatech

Cung cấp thiết bị Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình

23/11/2021

Dự án: Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình.

Gói thầu: Mua sắm thiết bị xử lý chất thải lỏng y tế
Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong và Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn tỉnh Hòa Bình
Chủ đầu tư: Ba Quản lý dự án Đầu tư Hệ thống xử lý chất thải lỏng y tế cho Bệnh viện Đa khoa huyện Cao Phong; Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Sơn, Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Lạc tỉnh Hòa Bình

TOP