Vinatech

Xây dựng, lắp đặt Công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu tỉnh Hòa Bình

23/11/2021

Dự án: Hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng

Gói thầu: Xây dựng, lắp đặt Hệ thống khí y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu thuộc Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng tỉnh Hòa Bình

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa khu vực Mai Châu – Tiểu khu 4, thị trấn Mai Châu, huyện Mai Châu,tỉnh Hòa Bình

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án hỗ trợ Y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và Đồng bằng Sông Hồng vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) tỉnh Hòa Bình 

TOP