Vinatech

Cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Trà Vinh

24/11/2021

Dự án: Đầu tư trang thiết bị công trình Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Trà Vinh

Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Trà Vinh được khởi công xây dựng vào năm 2010 với qui mô bệnh viện 200 giường với khu sản 100 giường và khu nhi 100 giường. Tổng mức đầu tư gần 202 tỷ đồng, trong đó chi phí trang thiết bị y tế trên 30 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, vốn hỗ trợ có mục tiêu của Trung ương và ngân sách địa phương.

Bệnh viện được xây dựng tại ấp Bến Có, xã Nguyệt Hoá, huyện Châu Thành trên diện tích 42.000m2, tổng diện tích sàn xây dựng là 22.000m2, gồm hai khối nhà chính, khu sản và khu nhi, với thiết kế 1 trệt 3 lầu. Trong mỗi khu chuyên khoa được bố trí các khoa, phòng đáp ứng đầy đủ yêu cầu công năng sử dụng của một bệnh viện chuyên khoa. Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật được đầu tư xây dựng đồng bộ: hệ thống điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, xử lý rác thải, phòng cháy chữa cháy, sân, đường nội bộ, tường rào, nhà để xe, nhà bảo vệ… phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế bệnh viện và quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam.    

Công ty Cổ phần Thương mại Kỹ thuật Việt Nam là đơn vị tham gia thi công Dự án: Đầu tư trang thiết bị công trình Bệnh viện Chuyên khoa Sản Nhi tỉnh Trà Vinh.

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt Hệ thống Khí y tế.

TOP