Vinatech

Cung cấp thiết bị cho Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

23/11/2021

Đề án: Đặt máy CT Scanner lát 64 dãy, 128 lát cắt

Nội dung thực hiện: Cung cấp 01 Hệ thống chụp các lớp vi tính, xoắn ốc, đa lát 64 dãy – 128 lát, toàn thân

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh – 75 Hải Thượng Lãn Ông, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

 

TOP