Vinatech

Cung cấp thiết bị Công trình Bệnh viện Đa khoa cao cấp Cửa Đông

23/11/2021

Dự án: Mở rộng Bệnh viện Đa khoa cao cấp Cửa Đông

Gói thầu: Cung cấp lắp đặt Hệ thống khí sạch 

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa cao cấp Cửa Đông – Số 136-143 Nguyễn Phong Sắc, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Lương thực Miền Trung

TOP