Vinatech

Cung cấp và lắp đặt thiết bị cho Công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông

23/11/2021

Dự án: Đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức 

Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt Hệ thống oxy trung tâm

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa huyện Tuy Đức – Bon BunDrung, Đăk Buk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đăk Nông

Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Đăk Nông

TOP