Vinatech

Thi công xây dựng công trình Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Bình Dương

24/11/2021

Dự án: Bệnh viện Chuyên khoa Lao – Phổi tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị theo xây lắp giai đoạn 1

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện chuyên khoa Lao và Bệnh phổi – P. Phú Chánh, Thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương

Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương

TOP