Vinatech

Thi công xây dựng Công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

23/11/2021

Dự án: Sử dụng vốn Chương trình hỗ trợ An sinh xã hội ngành Ngân hàng năm 2013 để xây dựng công trình: Hệ thống Oxy Hóa lỏng của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận 

Gói thầu: Toàn bộ Phần xây lắp và thiết bị công trình

Địa điểm thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận – Đường Trường Chinh, P. Phú Tài, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận

TOP