Vinatech

Bệnh viện có thể được chọn giá cao nhất khi mua sắm trang thiết bị y tế

04/07/2023
Chia sẻ:

Hướng dẫn về xây dựng giá gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế: Chủ đầu tư có thể được lựa chọn giá cao nhất.

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 14/2023/TT-BYT quy định trình tự, thủ tục xây dựng giá gói thầu mua sắm hàng hóa và cung cấp dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập nhằm thể chế hóa Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 4/3/2023 về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế.

Theo Thông tư 14 do Bộ Y tế vừa ban hành, trường hợp Chủ đầu tư sử dụng từ 02 phương pháp xác định giá gói thầu trở lên thì có thể được lựa chọn giá cao nhất, phù hợp với khả năng tài chính và yêu cầu chuyên môn… 

Thông tư này tạo hành lang pháp lý, khắc phục được các khó khăn vướng mắc, xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong từng nội dung thực hiện nên các đơn vị yên tâm, chủ động, tích cực triển khai thực hiện, giúp cơ sở y tế công lập mua sắm được trang thiết bị y tế, linh kiện, vật tư thay thế cũng như dịch vụ thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế như sửa chữa, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn phù hợp với yêu cầu chuyên môn, bảo đảm vận hành, khai thác sử dụng hiệu quả thiết bị y tế của cơ sở y tế.

Thông tư 14 của Bộ Y tế có hiệu lực từ ngày 1/7/2023 đến hết năm 2023.

Nguồn: https://moh.gov.vn/

Chia sẻ:
TOP